Varför är förnybar energi bra?

Förnybar energi är bra för att den är sparsam mot naturens resurser.
Förnybar energi hämtas ur ständiga energikällor som aldrig tar slut, och är därför en metod som är hållbar för framtiden. De icke förnyelsebara energikällorna, som exempelvis olja, kol och naturgas är resurser på vår jord som har skapats under miljoner år.

När fossila bränslen är slut tar det alltså otroligt lång tid för dem att återskapas. Utvinningen av resurserna kan dessutom vara mycket skadlig för djur och natur. Sett ur ett miljöperspektiv är förnybar energi med andra ord det bättre alternativet.

new-ideas-solve-the-question-mark-picture-id672978152