Etisk energi – Hållbar energiförbrukning för framtiden

Här hittar du tips och tricks för att göra grönare, smartare och mer hållbara energival i din vardag. Kul att du precis som vi vill vara en energihjälte!

Bli en energisnål hjälte med oss!

Du kan göra oerhört mycket för att påverka jordens energiförbrukning. Förmodligen mer än du tror. Därför vill vi som står bakom etikochenergi.se hjälpa dig att bli en etisk energiförbrukare!

Med våra smarta tips och enkla lösningar leder vi dig till en sundare energikonsumtion. Oavsett om du är ute efter uppvärmningssystem av förnybar energi, undrar vad förnybar energi är, eller bara söker några enkla tips för att göra vardagen mer energisnål kan du med den här sajtens hjälp bli en riktig miljöhjälte.

Miljöpåverkan

Har du koll på olika miljömärkningar eller att det faktiskt går att teckna en miljömärkt försäkring, att du kan minska ditt hushålls miljöpåverkan med elbil eller att du kan producera din egen el med hjälp av solceller? Det finns många gröna val du kan göra för att bli mer miljövänlig i din vardag. Lär dig mer om hur du kan tänka mer energisnål med enkla tips på hur du kan spara energi i vardagen.

Energisnål lösningar

Etik och energi hör ihop, och tillsammans ska vi jobba för den hållbara, gröna och samvetsvänliga energiförbrukningen. Vi berättar mer om olika former av energisnål uppvärmning här.

Miljövänlig bilar

Något som gör skillnad för miljön är att leasa en miljöbil. Vi går igenom hur det funkar med miljöbil-leasing och vilka två metoder det finns att välja på. Bilutsläppen reduceras kraftigt om fler väljer att köra runt i en miljöbil på vägarna framöver.

Förvaring av farligt gods

Rätt förvaring är viktigt om du arbetar i en verksamhet som förvarar vätskor och kemikalier som kan vara miljöfarliga. Vi har gjort en guide som tar upp bra saker att tänka på om du ska förvara brandfarliga vätskor. Det finns olika skåp beroende på vilka behov din verksamhet har. I denna artikel får du även information om vilka tillstånd som krävs för brandfarliga vätskor.

Kemikalieskåp

Hos oss kan du även läsa om förvaring av kemikalier. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö bör kemikalier förvaras på ett säkert sätt i särskilda kemikalieskåp. Kemikalieskåp är utformade för att minimera riskerna för brand, explosion eller skador på hälsa och miljö. De ska vara av rätt storlek för att rymma de kemikalier som ska förvaras och vara tillverkade av lämpliga material.

Batteriskåp

Förvaring av batterier i batteriskåp är ett viktigt steg för att skydda miljön, säkerheten och din egen hälsa. För att säkerställa att batterikåp uppfyller certifikat och säkerhetsstandarder är det viktigt att du gör din forskning innan du inköper ett batteriskåp. Tänk på att kontrollera att batteriskåpet har CE-märkning, ett ventilationssystem, brandisolerade skal, ett låsbart lås, kylning och överströmsskydd. Genom att ta dessa försiktighetsåtgärder kan du förvara dina batterier säkert och skydda både dig och omgivningen.