Om etik och energi

En sida om hur du med små medel kan vara miljömedveten och göra hållbara val för din energiförbrukning.

Vad betyder etisk energi?

För oss innebär etisk energi ett sunt och moraliskt förhållningssätt till energiförbrukning. Att förbruka energi på ett sätt som man kan stå för helt enkelt. Vi tror inte att det finns en rätt väg att gå, eller att man nödvändigtvis måste lägga om sina energivanor helt och hållet. Vi tror istället på små förändringar som i stor omfattning också skapar stora resultat.

Etik och energi – en viktig kombination för framtiden

Etik och energi är med andra ord en nödvändig kombination för att skapa en hållbar framtid. Därför har vi samlat goda råd till dig som vill ha en energisnål uppvärmning, eller kanske drömmer om att bygga ett energisnålt hus från grunden. Men också till dig som önskar konkreta tips för en energisnålare vardag. Vi vill helt enkelt visa att det inte behöver vara svårt att vara miljömedveten!

Föreningen Etik & Energi

Etik & Energi var en ideell förening som jobbade för att effektivisera energiförbrukningen hos kyrkor och församlingar. Målet var att hjälpa de religiösa verksamheterna mot ett mer hållbart förhållningssätt till energi, och ge bättre förutsättningar åt vår planets överlevnad. Ett par år efter föreningens nedläggning startade Nya Etik & Energi AB upp i Karlstad.

Vi som nu står bakom den här sidan har inga kopplingar till föreningen. Vi riktar inte heller vårt innehåll mot några särskilda verksamheter eller personer. Men det slutgiltiga målet delar vi med föreningen – att verka för en hållbar energiförbrukning!