Frågor och svar om förnybar energi

Här hittar du snabba svar på dina frågor solenergi, biobränsle, vattenkraft och varför du ska undvika icke förnybara energikällor.

Vad är förnybar energi?

Förnybara energikällor definieras av att de kontinuerligt förnyas i samma takt som de används...

Vad är icke förnybara energikällor

Det är resurser som är ändliga, som inte förnyas eller gör det i så låg takt att de riskerar att helt tömmas...

Vad är solenergi?

Solenergi räknas som en förnybar energikälla (trots att solen i en väldigt avlägsen framtid kommer att slockna)...

Vad är vattenkraft?

Vattenkraft är en förnybar energikälla som tar till vara på energin hos vatten i rörelse...

Vad är vindkraft?

Vindkraft är en förnybar energikälla som utnyttjar vindens rörelse och omvandlar den till el i ett vindkraftverk...

Vad är biobränslen?

Biobränslen är en förnybar energikälla som består av biomassa och nyligen varit en levande organism...

Varför är förnybara energikällor bra?

De anses vara bra eftersom de inte tär på jordens resurser på sammas sätt som icke förnybara energikällor...

Vad är energioptimering?

Energioptimering är en systematisk process som syftar till att förbättra energieffektiviteten i olika typer av anläggningar—från byggnader och industrier till transportmedel.