Är biobränsle en förnybar energikälla?

Ja, biobränsle är en förnybar energikälla.
Biobränsle består av biomassa från växter, exempelvis träd eller gräs. Bioenergin i växterna har uppstått tack vare den naturliga fotosyntesprocessen. Biobränslet förbränns i olika värmeverk och blir till värme i hus och byggnader, el eller till och med fordonsbränsle.

new-ideas-solve-the-question-mark-picture-id672978152