Leasa Miljöbil

Idag finns det stora möjligheter att leasa miljöbil och göra ett klimatsmart val. Leasingen blir en win-win-situation för dig som sätter miljön i fokus. En av de främsta anledningarna att leasa bil är nöjet att köra runt i en ny bil. Nyproducerade miljöbilar är dessutom otroligt klimatsmarta nu för tiden, så du som väljer "grön leasing" slår två flugor i en smäll. Vi går igenom hur du kan gå tillväga för miljöbil-leasing.

Vad är miljöbil?

Vi börjar från grunden och går kort igenom vad som kännetecknar en miljöbil. Regeringen kom med en skärpt miljöbilsdefinition 1 juli 2020.

En miljöbil…

  • Får släppa ut högst 70 gram koldioxid/km
  • Är en elbil, elhybrid eller gasbil
  • Ska vara myndigheters förstahandsval

Hur fungerar företagsleasing?

Operationell leasing

Med operationell leasing är det väldigt smidigt att budgetera (och följa upp) kostnaderna varje månad. Här betalar ni en månadskostnad under den angivna avtalstiden och lämnar tillbaka bilen när avtalet är slut. Alla kringkostnader (som service, reparationer, försäkring med mera) ingår i månadskostnaden du betalar, så det är inget du behöver tänka på. Eftersom du lämnar tillbaka bilen när avtalet är slut behöver du inte tänka på restvärdesrisk.

Finansiell leasing

Om du väljer den finansiella leasingmetoden betalar du själv för service, underhåll och reparationer. Den stora skillnaden i denna metod kontra operationell leasing är att du har ansvaret för att köpa loss bilen eller hitta en ny leasingtagare när ditt avtal tar slut. Det finns också (som namnet antyder) en finansiell skillnad: bilen tas upp i bolagets balansräkning och påverkar därför företagets ekonomi. Den operationella leasingen tas endast upp i resultaträkningen som löpande kostnader.

Leasing - miljöbil är fullt möjligt

Leasing av miljöbil ger bilister en chans att vara i framkant av den gröna revolutionen, utan att behöva göra stora ekonomiska uppoffringar. Det är ett smart och hållbart val för den moderna bilisten. När miljöfrågan står högt på agendan blir valet av bil inte enbart en fråga om komfort eller stil. Leasing av miljöbil ger en unik möjlighet att kombinera ansvarsfullt bilägande med ekonomiska fördelar.

Miljöbilar, oavsett om det handlar om eldrivna bilar, hybridbilar eller bilar med låga CO2-utsläpp, är ofta dyrare att köpa jämfört med traditionella bensin- eller dieseldrivna bilar. Här kommer leasing in som en lösning. Genom att leasa en miljöbil istället för att köpa den, kan bilister dra nytta av de senaste miljövänliga teknologierna utan att bära den höga initiala kostnaden.

Läs mer om "leasing-ekonomi"

Att leasa en miljöbil är fördelaktigt då man kan dra av halva momsen som avdragsgill. Går du för det operationella avtalet behöver du dessutom inte binda upp några pengar - och företagets nyckeltal förblir oförändrade.

Ibland behövs det lite mer information och tydliga exempel på reglerna kring leasing. Ofta är det främst den finansiella leasingen som är lite krånglig att förstå. Kolla in en artikel som går på djupet på hur den finansiella leasingen fungerar och hur det ligger till med moms och finansiell leasing. Artikeln tar upp redovisning av finansiell leasing på ett lättbegripligt sätt.