Förvara brandfarliga vätskor

Brandskåp, brandskyddsskåp och brandavskiljande skåp. Det finns många namn och även om alla skåp har samma syfte: att förvara brandfarliga vätskor. Det krävs speciella anpassningar för olika användningsområden för olika typer av förvaring

Brandsäkra skåp

Brandskåp finns i en mängd olika former och utföranden. Alla typer har sina egna användningsområden och varje är på sitt eget sätt brandsäkert. Skåp i plåt kanske inte brinner så lätt men alla skyddar inte mot brand

Brandskåp – förvaring av brandfarlig vara

Om du behöver förvaring av brandfarliga vätskor behöver du ett anpassat brandskyddsskåp som tål direkt värme en längre tid för att inte de brandfarliga vätskorna ska självantändas i sitt brandskåp. Hitta högkvalitativa brandskåp på JiWa.se - en sida där du kan ta del av specialanpassade skåp för förvaring av brandfarliga vätskor och kemikalier. Där kan du också läsa mer om de specifika typerna av brandskåp som finns. I vanliga brandskåp får inte vätskor och aerosoler förvaras tillsammans, då måste du ha ett brandavskiljande skåp.

PK Produkter är ytterligare en aktör som erbjuder ett brett utbud av brandskåp för olika ändamål. I deras sortiment finns brandavskiljande skåp och brandsäkra kemikalieskåp som är speciellt utformade för lagring av brandfarliga ämnen och kemikalier.

Brandavskiljande skåp

Brandavskiljande skåp är de brandskåp som ofta används i butiker för att förvara brandfarliga vätskor och material. De är anpassade för att vara ett brandklassat skåp med anpassningen att det får samförvara brandfarliga vätskor och aerosoler. De passar även väldigt bra som brandskåp för butik då de anpassas ofta för användning i butiker med en dörr i glas så kunderna enkelt kan se och hitta produkterna. Brandavskiljande skåp brukar också vara designade att vara enkla och säkra att flytta runt med palltruckar. Den enklare hanteringen som kommer med samförvaring är såklart också en stor fördel.

pk-produkter.se hittar du ett omfattande utbud av brandavskiljande skåp som är lämpliga för butiker och andra platser där det finns behov av att förvara brandfarliga ämnen på ett säkert sätt. Deras brandavskiljande skåp är speciellt utformade för att brandskydda förvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler i butiker såsom livsmedelsbutiker, stormarknader, bensinstationer och färgbutiker.

Brandisolerade dokumentskåp och dataskåp

Brandisolerade dokumentskåp är mer anpassade för att förvara dokument eller känsliga material och är ofta inte anpassade för att kunna förvara brandfarliga vätskor eller kemikalier. Detta kan såklart vara begränsande men de är väldigt effektiva på det de gör. De likt andra brandskåp är de testade enligt mycket hårda regler för att uppnå sin status som brandskyddsskåp. Läs gärna mer om testet på ri.se (RISE Research Institutes of Sweden AB). På JiWa.se kan du hitta olika typer och få hjälp att beställa ett skåp som passar ditt behov.

Varför ska man ha brandisolerade skåp

När andra brandskåp används att förhindra kemikaliespill eller att branden blir värre är ett brandsäkert dokumentskåp till för att skydda information och värdesaker. För företag kan ordentliga brandisolerade skåp skydda det allra viktigaste om olyckan skulle vara framme. Vare sig det gäller datamedia från företagets datorer, företagets bokföring eller kunddokument kan ett brandsäkert dokumentskåp stå emot brand länge nog att släckning bör ha påbörjats och all information kan räddas.

Tillstånd för hantering och förvaring av brandfarliga vätskor & gaser

Tillstånd för hantering och förvaring av brandfarliga vätskor söks i din lokala kommun och är reglerad utifrån lagstiftning, MSB förordningar och lokala bestämmelser. På MSB.se kan du hitta all information om hur tillstånd söks och de relevanta föreskrifterna om hantering av brandfarliga vätskor och gaser.

Gå vidare till länken: MSB.se för deras sammanfattning av reglering kring brandskåp och förvaring av brandfarliga vätskor och gaser.

Checklista för förvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler

  • Förvaringen måste uppfylla säkerhetsföreskrifter för varje enskild vara, se SDB.
  • Förvara endast så mycket som din verksamhet precis behöver.
  • Varor med brandfarliga gaser måste i regel förvaras med ventilering ut ur byggnaden eller förvaras utomhus.
  • Brandskåp klass 2 får endast förvara brandfarliga vätskor.
  • Klass 1 får förvara vätskor eller aerosoler & gaser men inte tillsammans.
  • För förvaring av både aerosol och vätskor i samma brandskåp måste det vara ett brandavskiljande skåp för samförvaring.
  • Det får inte finnas annat brandfarligt material i utrymmet. (Ytteremballage är undantaget)

Det finns många andra material, vätskor och gaser som kräver säker förvaring utan att nödvändigtvis vara brandfarliga. Läs mer om säker och god förvaring av kemikalier. Där finns bland annat en checklista för vilken typ av kemikalieskåp som kan passa din verksamhet.