Bergvärmepump - Komplett guide inför installation

Bergvärmepumpar utnyttjar jordens värme för att värma upp ditt hus och vattnet. De är en effektiv och miljövänlig uppvärmningslösning som kan ge stora besparingar på lång sikt. Men det är en stor investering och det är viktigt att välja rätt pump och installatör. Här har vi samlat allt du behöver veta, från hur de fungerar och vad det kostar att installera till dess fördelar och nackdelar.

Vad är bergvärmepump?

En bergvärmepump utnyttjar jordens värme för att värma upp ditt boende och vattnet. Den fungerar genom att distribuera en vätska i nedgrävda rör eller slingor i marken eller berget. Vätskan absorberar jordens värme och transporterar den sedan till en värmeväxlare i huset, där den används för att värma upp radiatorer, golvvärme eller tappvatten.

Hur fungerar en bergvärmepump?

Bergvärmepumpar utnyttjar principen om termisk energi, alltså den energi som finns i allt som är varmt. Genom att borra hål i jorden och placera rör eller slingor med vätska kan bergvärmepumpar ta tillvara på värmen från jordens inre, som har en konstant temperatur på ca 10–20 grader Celsius, även på vintern. Vätskan cirkulerar genom slingorna och transporteras till en värmeväxlare i ditt hus, som överför värmen till exempelvis element, vatten till duschen och golvvärme.

Fördelar

 • Låga driftskostnader
 • Förnybar energikälla med minimal miljöpåverkan
 • Lång livslängd på 20–30 år
 • Tyst, bekväm och kräver minimalt med underhåll

Nackdelar

 • Hög kostnad för installation
 • Kräver tillgång till mark eller berg
 • Lång installationstid som kan ta flera veckor

Vad kostar det?

Generellt sett kan man räkna med att en bergvärmepump kostar mellan 50 000 och 150 000 kronor att installera. Det är en betydande investering, men på lång sikt kan det innebära stora besparingar för dina uppvärmningskostnader. Slutkostnaden varierar på flera faktorer, inklusive:

 • Storleken på din bostad: Större bostäder kräver större och dyrare system.
 • Typ av mark eller berg: Vissa typer av mark eller berg försvårar installationen, vilket kan medföra ökade kostnader.
 • Effekten av pumpen: Pumpens effekt avgör hur mycket värme som produceras, vilket påverkar både kostnaden och besparingspotentialen.

Vvsobadrum.se är en renommerad leverantör av bergvärmepumpar och erbjuder ett brett utbud av pumpar i olika prisklasser. På deras hemsida kan du enkelt jämföra olika varianter och smidigt kontakta deras kunniga kundservice för att få hjälp att välja rätt bergvärmepump.

Olika typer

Det finns två huvudsakliga typer av bergvärmepumpar: vertikal med borrhål och horisontell med jordvärmeslingor. Här kan du läsa mer om de olika typerna och vad som skiljer dem åt.

Vertikal med borrhål

Detta är den vanligaste typen av bergvärmepump, som passar för områden med där man placerar rör eller slingor i djupa hål som borras rakt ner i marken eller berget. Rören fylls sedan med en vätska som transporterar värmen. Hålen är cirka 100–200 meter djupa.

Horisontell med jordvärmeslingor

I områden med tunn jord eller berg kan man använda en horisontell bergvärmepump med jordvärmeslingor. I detta system grävs en bred och lång grav i marken, där rör eller slingor läggs ner. Slingorna fylls sedan med en vätska som transporterar värmen.

4 tips för att välja rätt bergvärmepump

Det kan vara svårt att välja rätt bergvärmepump, men det finns hjälp att få. VVSbadrum.se har lång erfarenhet av att hjälpa kunder hitta rätt modell för just deras hem. Besök deras hemsida för att utforska deras utbud, jämföra pumpar och få hjälp av riktiga experter. Utgå ifrån nedan 4 tips när du letar bergvärmepump:

 1. Bedöm ditt energibehov: Hur stort är ditt hus och hur mycket energi krävs för att värma upp det? Bedöm ditt energibehov genom att kolla upp din förbrukning hos ditt elbolag. Detta är avgörande för vilken effekt bergvärmepumpen behöver ha. Generellt gäller följande:

  • 1-plansvilla: 8–12 kW
  • 2-plansvilla: 12–18 kW
  • Sommarstuga: 4–8 kW
 2. Undersök markförhållandena: Vilken typ av mark eller berg finns på din tomt? Vissa typer av mark eller berg är mer (eller mindre) lämpliga för bergvärmeinstallation.
 3. Få offerter från flera aktörer: Det är alltid en god idé att få offerter från flera aktörer och installatörer för att jämföra priset på produkter och tjänster.
 4. Välj en certifierad installatör: Se till att välja en installatör som är certifierad av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Installation

Innan du kan använda din bergvärmepump krävs en hel del planering och förberedelser, inklusive installation:

 • Planering och tillstånd: Innan installation kan påbörjas behöver du ansöka om tillstånd från din kommun. Du behöver också planera var någonstans slingorna ska grävas ner eller borrhålen ska vara.
 • Grävning eller borrning: Beroende på vilken typ av bergvärmepump du har valt, grävs en bred och lång grop för jordvärmeslingor eller borras hål för rören.
 • Installation av slingor eller rör: Rör eller slingor läggs ner i gropen eller hålen och fylls sedan med den vätska som ska absorbera och transportera värmen.
 • Anslutning till huset: Slingorna eller rören ansluts till värmepumpen i huset.
 • Idrifttagning och injustering: Värmepumpen idrifttas och injusteras av en certifierad installatör.

Säkerhetstips

Precis som vid alla installationer är det är viktigt att vidta försiktighetsåtgärder:

 • Följ alltid installatörens instruktioner.
 • Se till att alla elektriska installationer är utförda av en behörig elektriker.
 • Håll området runt slingorna eller borrhålen fritt från växter och hinder.
 • Var försiktig vid grävning eller borrning för att undvika att skada underjordiska ledningar.

Underhåll och service

Bergvärmepumpar kräver minimalt med underhåll, men det är däremot viktigt att de servas regelbundet för att säkerställa optimal funktion och energieffektivitet. Vanligtvis är serviceintervallet en gång per år, men kan variera beroende på pumpens modell.

Miljöpåverkan

Bergvärmepumpar är en förnybar energikälla och har därför en minimal miljöpåverkan. De producerar inga utsläpp av koldioxid eller andra skadliga ämnen, vilket gör dem till ett riktigt bra val ur miljösynpunkt.

Ekonomiska fördelar

Bergvärmepumpar kan leda till stora besparingar för uppvärmning på lång sikt. De är en energieffektiv uppvärmningsform och kan ge besparingar på upp till 80 % jämfört med traditionella uppvärmningsmetoder som el eller olja.

Stöd och bidrag

I vissa län eller regioner kan det finnas stöd tillgängligt för att installera bergvärmepump. Stödet kan hjälpa till att täcka delar av eller hela kostnaden för både utrustning och installation. Ta kontakt med länsstyrelsen för att få reda på vad som gäller i ditt län.