Bra Miljöval - Försäkring m.m.

Det finns mängder med sätt att tänka energisnålt på och minst lika många sätt för hur man kan spara energi i vardagen. Du kan göra gröna val för att minska din miljöpåverkan med elbil eller installera solceller på taket. Det mesta är konkreta saker som går att ”ta på”, men vilka andra val kan du göra för miljöns skull? Går det till exempel att teckna en miljömärkt försäkring? Det gör det faktiskt. Få en förklaring till vad det innebär att teckna miljömärkta tjänster och vilka andra smarta val som du kan göra för att vara extra snäll mot den miljö vi lever i.

 

 

 

Vad betyder Bra Miljöval?

Bra Miljöval är namnet på den miljömärkning som Naturskyddsföreningen använder för att certifiera de minst miljöskadliga produkterna och tjänsterna.  Vad denna miljömärkning innebär kan enklast förtydligas med hjälp av ett exempel. Ta en närmare titt på vad det innebär med en miljömärkt försäkring.

Miljömärkt försäkring

Alla de pengar som vi, i Sverige, varje år, betalar för våra försäkringar, investeras ofta i branscher som kan vara både ohållbara och direkt miljöskadliga. Därför finns det idag möjlighet att teckna en miljömärkt försäkring hos till exempel WaterCircles, där en försäkring med Bra Miljöval, ger dig vissa garantier på försäkringsbolagets miljöarbete samt möjligheter att ställa krav och påverka. Ett försäkringsbolag som ställer höga miljökrav på hur deras ekonomiska resurser ska förvaltas, spelar en stor roll för vår planets framtid. Försäkringspremier investeras i regel alltid i värdepapper. Med en miljömärkt försäkring investeras dem i hållbara branscher såsom förnybar energi, återvinning och utsläppsrening.

 

bra miljoval

Gör bra miljöval för naturen

Miljömärkningen Bra Miljöval appliceras på ett flertal produkter och tjänster. I dagsläget finns den inom dessa områden:

 • Försäkringar
 • Fjärrvärme
 • Elenergi
 • Biobränsle
 • Mobilabonnemang
 • Textilier och kläder
 • Livsmedelsbutiker
 • Persontransporter
 • Godstransporter
 • Kemiska produkter
 • Kosmetika

Fler olika miljömärkningar

Naturskyddsföreningens hemsida går det att läsa om de oberoende miljömärkningar som används i Sverige idag. Vi tar en närmare titt på några av de vanligaste.

 

svanen
krav
fsc

Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning och i Sverige är det bolaget Miljömärkning Sverige som, på uppdrag av den svenska regeringen, och utan vinstsyfte, ansvarar för Svanen, men också för den märkning som heter EU-blomman eller EU Ecolabel. Svanen är en frivillig märkning som företag själva beslutar om de vill märka sina varor med. Beslut om vilka krav som ska gälla för Svanenmärkningen tas gemensamt av de nordiska länderna genom Nordisk Miljömärkning.

 

 

 

KRAV

Många är bekanta med KRAV-märkningen som är vårt svenska miljömärke för ekologisk mat. Den grundar sig i de regler som den EU-ekologiska märkningen EU-lövet har, men ställer ytterligare krav på bland annat klimat, djuromsorg och social hänsyn. Inom KRAV-märkningen finns även regler som syftar till att säkerställa hållbart fiske och odling.

 

 

FSC

FSC är en förkortning för Forest Stewardship Council och är ett oberoende certifieringssystem för skog – faktiskt det enda. Denna miljömärkning kan finnas på skogsbruk och plantager, men även på trycksaker, byggmaterial, papper och andra träprodukter. Trots att FSC är den certifiering som ställer högst krav på miljö i skogsbranschen, menar Naturskyddsföreningen att kraven för märkningen behöver skärpas. Med FSC:s senaste regler har kraven skärpt något.