Miljövänligt husbygge och underhåll

Ett nytt ska vara hållbart både för de som bor där och miljön. Här hittar du en guide för hur du ska välja miljövänliga material, verktyg och isolering.

Bygg energieffektivt!

Att bygga rätt från början är inte bara bra ur ett miljöperspektiv, det kan också vara en lönsam investering. Här kommer våra tips på miljövänlig husbyggnad och energismart underhåll.

Välj rätt material

Material du ska använda – Bra för miljön

Att jobba med miljövänligt byggmaterial är oftast en självklarhet för den som vill ha ett energieffektivt hus. Vårt råd är att välja material som är tillverkat av naturliga råvaror istället för kemikalier och plast.

Naturliga råvaror är t.ex. trä, lera och hampa. Dessa gör ett s.k. litet ekologiskt avtryck och har samtidigt lång livslängd. Förr byggdes ofta halm och lerhus, idag kan du köpa materialet hos Ekologiska Byggvaruhuset.

Material du ska undvika – Dåligt för miljön

Byggmaterial du helst ska undvika om du vill ha ett miljövänligt hus är PVC, laminat, cellplast och spånplattor. Dessa är ofta fulla av kemikalier, som inte är särskilt trevliga och ibland direkt hälsofarliga.

Även om det kan vara besvärligt att utesluta dem helt och hållet kan en begränsad användning göra stora skillnader.

Välj rätt verktyg

Verktyg du ska använda – Bra för miljön

Att satsa på verktyg av hög kvalité är en självklarhet för dig som vill vara så miljövänlig som möjligt i byggandet av ditt energisnåla hus. Alltifrån borrmaskiner till stegar kan vara olika skonsamma mot miljön. Välj verktyg som är tillverkade av naturliga råvaror så långt det går.

Verktyg du ska undvika – Dåligt för miljön

Om ekonomin tillåter, försök välja bort de billiga och lågkvalitativa verktygen så gott det går. Dessa har ofta sämre hållbarhet, vilket betyder att du snart får köpa nya och bidrar till ökad konsumtion.

Många billigare verktyg innehåller också högre halter av plast, en riktig miljöbov full av kemikalier. Om du ändå inte kan undvika att använda dessa verktyg, se till att de sorteras på rätt sätt när du ska göra dig av med dem.

Välj rätt isolering

Använd växtbaserad isolering – Bra för miljön

Isolering är oerhört viktigt för dig som vill ha ett energieffektivt hus. Ser du dessutom till att använda dig av växtbaserad isolering gör du riktigt miljövänliga val. Halm, hampa och lin är exempel på naturligt material som kan bli bra isolering.

Den populära cellulosaisoleringen är också ett bra alternativ, då den kan framställas av gamla tidningar. Den är dessutom billig och reglerar fukt bra.

Isolering du ska undvika – Dåligt för miljön

Cellplast och andra material som är fulla av giftiga kemikalier rekommenderas inte ur ett miljöperspektiv. Cellplasten tillverkas av lagrat petroleum, en icke förnybar naturresurs, och är full av kemikalier som till exempel HFC.

Den avger farliga gaser vid brand och blir alltså direkt hälsofarlig. Även mineralull ska undvikas, då den kräver mycket energi vid tillverkningen och dessutom skapar ett farligt fiberdamm.