Installera solceller - Producera egen solel

Att utvinna solenergi med hjälp av solceller är ett av de mest utvecklade sätten att åstadkomma miljövänlig och energisnål uppvärmning på. Med hjälp av solceller går det att producera el så att det både räcker och blir över. Här får du en genomgång i hur bra effekt som solceller har i Sverige, hur det fungerar samt hur du beräknar produktion och effekt på solceller. Vi tipsar också om vilka avdrag du har rätt till att göra på kostnaden när du väljer att installera solceller.

Installera solceller i Sverige

Enligt Naturskyddsföreningen står solceller idag (år 2021) endast för 0,2 % av Sveriges elkonsumtion – en siffra som är så låg att den knappt syns i statistiken. Solenergi skulle kunna uppgå till mer än 30 % av all el i Sverige om alla lämpliga tak skulle utrustas med solceller. I takt med att allt fler solcellsföretag, som exempelvis ECOKRAFT som både levererar och monterar solceller, börjar etablera sig, har också produktionen av el med hjälp av solceller börjat ta fart.

Om du befinner dig i Stockholmsområdet eller dess närhet kan duktiga hantverkare som AJ Solkraft hjälpa dig med att installera solceller, solpaneler och all slags kringutrustning. Med lång erfarenhet av takarbete är de ett utmärkt alternativ för att säkerställa en snabb och smidig installation.

Förhoppningen är att produktionen av solel ska öka i Sverige, därför finns det avdrag som ska göra det mer attraktivt att installera solceller - både för privatpersoner och för bostadsrättsföreningar. Du kan läsa mer om dessa avdrag längre ner på sidan. Ju fler som inser fördelarna med att installera solceller och bli sin egen producent av el, desto mindre miljöpåverkan kommer vi att ha vid produktionen av el.

Utbildningar

INSU

INSU erbjuder flera solcellsutbildningar som bland annat inkluderar installation och säkerhet, planering/projektering samt montage. Deras utbildningar ger deltagarna en grundlig förståelse för regelverket inom området. Här får du värdefulla färdigheter och kunskaper för att kunna välja rätt system och teknik som är hållbar, både ur ett miljömässigt samt ekonomiskt perspektiv. INSUs solenergi-utbildningar kan leda till nya karriärmöjligheter framöver.

Cramo

Cramo erbjuder en omfattande solcellsinstallatörsutbildning som täcker säkerhetsaspekter vid arbete på solcellsanläggningar. Kursen på Cramoskolan fokuserar på att utrusta deltagarna med kvalificerade kunskaper och färdigheter för solcellsinstallationer, vilket inkluderar både teoretisk och praktisk träning. Deltagarna får lära sig om projektledning, energikunskap samt användning av vanliga verktyg inom solmontagearbeten och konstruktionssystem.

Hur fungerar solceller?

Solceller har en funktion som imponerar i all sin enkelhet, trots dess komplexa uppbyggnad. För att kunna utvinna så mycket el som möjligt ur solenergi bör solcellerna placeras på ett tak som har en lutning på mellan 10-50° samt vara placerade i sydlig, sydvästlig eller i sydostlig riktning.

När solens strålar träffar solcellsanläggningen blir solcellernas ovansida negativt laddad samtidigt som undersidan får en negativ laddning. På det här sättet uppstår så kallad likström. För att konvertera detta till förbrukningsbar el, används en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström.

Solceller på vintern

Solceller fungerar som allra bäst om de får ett konstant och stort flöde av solljus. Sveriges geografiska position gör däremot att vi har möjlighet till en väldigt stor produktion under sommarhalvåret och en betydligt mindre produktion under vinterhalvåret. På sommaren kan vi dessutom producera mer el än vad vi gör åt. Denna el kan vi sälja till elnätet och sedan ”köpa tillbaka” under den del av året då produktionen av solel inte är lika hög. På vintern kan solceller även ta upp solljus som reflekteras i snön, vilket ökar solcellernas verkningsgrad.

Vad kostar solceller?

Priset för en färdigmonterad solcellsanläggning på 5kW, motsvarande cirka 25 kvadratmeter, brukar enligt solcellskollen.se sägas ligga på cirka 100 000 kronor före avdrag. Det finns flera faktorer som avgör priset på dina solceller, och den allra främsta är anläggningens storlek, men det är också avgörande vilken typ av solcellsmodul som du väljer. Det kan vara lockande att köpa en modul som är billigare i inköp, men en med ett högre pris kan faktiskt bli billigare i längden. Solceller ska ses som en långsiktig investering och inte som en kortsiktig utgift.

Solcellsstöd och grönt rotavdrag för solceller

Det har tidigare funnits ett statligt så kallat solcellsstöd som gav privatpersoner som valde att installera solceller ett investeringsstöd på 20 % av kostnaden för solcellerna. Sedan 2021 är detta solcellsstöd numera ersatt med ett grönt rotavdrag som kan göras på solceller, batterilagring och på laddboxar för personer som kör elbil. Det nya rotavdraget för solceller ger möjligheten att göra ett avdrag på 15 % av arbets- och materialkostnaden för installation av solceller. Avdraget görs, precis som vanliga rotavdrag, direkt på fakturan och får uppgå till maximalt 50 000 kronor per person och år. I ett hushåll med två personer som äger fastigheten tillsammans, är det alltså möjligt att göra avdrag för solceller med 100 000 kronor per år.