Vad är solenergi?

Solenergi räknas som en förnybar energikälla (trots att solen i en väldigt avlägsen framtid kommer att slockna). Solens strålar är i grunden upphov också till vind-, vatten- och bioenergi. Det vanligaste sättet att ta tillvara på solenergi är med solceller som omvandlar solens energi till elektrisk ström.