Är solenergi en förnybar energikälla?

Ja, solenergi är en förnybar energikälla.

Solenergi tas fram ur solens strålning och används sedan till att värma hus och byggnader eller vid framställningen av el. Solenergin tas upp med hjälp av solceller som kopplas ihop och kan sättas upp på hustak eller i stora solparker.

new-ideas-solve-the-question-mark-picture-id672978152