Vilken förnybar energikälla är bäst?

Vilken förnybar energikälla som är bäst beror på vilka förutsättningar den har och hur den ska utnyttjas.

Vattenkraft är den bästa förnybara energikällan att utnyttja på ställen där rörelsekraften är stark och där ett kraftverk inte stör djurlivet.

Solenerg
i är den bästa förnybara energikällan på platser där solens strålning är så stark och konstant att solcellerna ger bästa möjliga effekt. Detsamma gäller vindkraft.

Vindkraft är såklart bäst på ställen där det är blåsigt och där elen som produceras kan användas på ett lämpligt sätt, sett till hur stor effekten blir av den.

Vattenkraft, solenergi, vindkraft – Vilken energikälla som är bäst kan alltså variera.

new-ideas-solve-the-question-mark-picture-id672978152