Varför är förnybara energikällor bra?

De anses vara bra eftersom de inte tär på jordens resurser på sammas sätt som icke förnybara energikällor och därmed inte bidrar till växthuseffekten i samma utsträckning.
Förnybara energikällor definieras av att de kontinuerligt förnyas i samma takt som de används. Dit räknas solenergi, vindkraft, vattenkraft, biobränslen, geometrisk energi och geoenergi.