Är vattenkraft en förnybar energikälla??

Ja, vattenkraft är en förnybar energikälla.

Vattnets rörelse skapar energi som via en turbin blir till el. För att kunna utnyttja energin skapas vattenkraftverk i vattendrag, där man får vattnet att strömma ordentligt.

new-ideas-solve-the-question-mark-picture-id672978152