Vad är vattenkraft?

Vattenkraft är en förnybar energikälla som tar till vara på energin hos vatten i rörelse. Vattnets rörelse omvandlas oftast i vattenkraftverk där det strömmar genom en turbin och blir till elektrisk ström.