Vad är förnybar energi?

Utnyttjar man dessa förnybara källor får man också oändligt med energiresurser som används för att ett samhälle ska fungera. Icke förnybar energi skapas istället av ändliga källor, alltså källor som faktiskt kan ta slut.

 

I Sverige har vi goda möjligheter att utnyttja den förnybara energin, och inom EU har man bestämt att 20 procent av medlemsländernas energikonsumtion ska komma från förnybara källor år 2020.

new-ideas-solve-the-question-mark-picture-id672978152