Vad är förnybar energi?

Förnybara energikällor definieras av att de kontinuerligt förnyas i samma takt som de används. Dit räknas solenergi, vindkraft, vattenkraft, biobränslen, geometrisk energi och geoenergi.