Är vindkraft en förnybar energikälla?

Ja, vindkraft är en förnybar energikälla.

Vindkraften utnyttjar vindens rörelse och omvandlar detta till el i vindkraftverk. Där vindarna är som starkast, exempelvis på kuster eller ute i havet kan stora vindkraftsparker byggas. Vinden får kraftverkets vingar att snurra och genom en generator blir rotationen till el.

new-ideas-solve-the-question-mark-picture-id672978152