Vad är icke förnybar energi?

Dessa källor tar slut när man har använt upp resurserna och kan ta flera miljoner år att återskapa. Exempel på icke förnybara energikällor är så kallade fossila bränslen:

  • Olja
  • Kol
  • Bensin
  • Naturgas

 

Fossila bränslen har skapats under flera miljoner år och utvinning av dessa källor kan innebära stora miljöfarliga risker för djur och natur.

new-ideas-solve-the-question-mark-picture-id672978152