Miljövänlig uppvärmning

Värm huset med förnybara energikällor!

Rätt sorts uppvärmning av huset kan visa sig vara riktigt skonsamt för miljön. Här tipsar vi om några alternativ som är uttalat miljövänliga och energieffektiva.

Isolera fönster, dörrar och garageportar

För att din miljövänliga och energieffektivare uppvärmning ska nå maximal effekt är det av stor vikt att du isolerar huset ordentligt. Fönster, dörrar och garageportar kan vara riktiga energitjuvar.

Isolera och täta eventuella springor vid husets fönster. Har du gamla fönster som du inte vill byta finns det produkter du kan utnyttja för att behålla värmen. Tesa har det mesta du behöver inom fönsterisolering, som kallskyddsfilmer och olika typer av lister.

Detsamma gäller givetvis husets dörrar och garageportar. Täta springor med lister och skyddsfilm, eller byt ut dem helt och hållet.

businessman-calculating-energy-efficient-house-picture-id915461916

Fakta om fjärrvärme

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme  är en uppvärmningsmetod på kol, olja, naturgas, biobränslen eller avfall. Alla dessa källor är givetvis inte förnybara, men med fjärrvärme på rätt sorts bränsle kan uppvärmningen i ditt hus bli både miljövänlig och kostnadseffektiv.

Fjärrvärme på biobränsle är t.ex. ett alternativ som är snällt för miljön. Biobränsle kan du läsa mer om i vår

FAQ. Bioenergin gör att fjärrvärmeproduktionen blir hållbar och etisk, precis det som vi gillar!

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärme fungerar på det viset att bränsle förbränns i en panna fylld med t.ex. biobränsle. Den upphettade ångan som bildas passerar en turbin och skapar el.

Ångan som blir kvar värmer fjärrvärmevatten som går genom rörledningar till element eller till vattenkranar. På det viset går ingen värme till spillo och fjärrvärmesystemet blir energieffektiv!

Förutsättningar för fjärrvärme?

En förutsättning för att fjärrvärme ska fungera är att det centrala kraftvärmeverket levererar el till många hushåll och företag inom ett visst område.

Om nätverken är mindre kallas det istället för närvärme. Det betyder att ett mindre antal konsumenter får sin energi enligt samma metod som för fjärrvärme.

construction-of-a-manhole-for-district-heating-pipes-picture-id488908363

Pelletsvärme – Det här behöver du veta

Vad är pelletsvärme?

Pelletsvärme är en metod för uppvärmning som innebär förbränning av biobränsle i en så kallad pelletspanna. Eftersom energikällan består av förnybart avfall räknas pellets som ett miljövänligt, energieffektivt och ekonomiskt uppvärmningssystem.

Idag finns ett stort urval av pelletsbrännare för pelletsvärme på marknaden. Metoden är populär för att den är skonsam mot plånboken och samtidigt bra för miljön. Nibe är en stor tillverkare av pelletspannor och pelletsbrännare som vi kan rekommendera dig som funderar på pelletsvärme.

Hur fungerar pelletsvärme?

Pelletsvärme fungerar genom att den lagrade pelletsen transporteras via ett rör till pelletspannan där de sedan förbränns. Gasröken som bildas leds genom rör och blir till värme i element och vattenkranar. Röken som blir över åker ut genom en skorsten.

Hur tillverkas pellets?

Själva pelletsen tillverkas genom att träavfall från sågverk eller liknande torkas, mals ner och sedan pressas i ett högt tryck och i hög värme. När pelletsen är formad kyls den ner och lagras hos försäljaren innan den säljs vidare till en kund.

reneable-energy-picture-id885812686

Solenergi – Fakta att känna till

Vad är solenergi?

Solenergi är ett uppvärmningssystem som drivs med solens värme som källa. Solenergin räknas som miljövänlig, eftersom den inte ger ifrån sig några utsläpp under uppvärmningsprocessen. Solenergin räknas också som en förnybar energikälla, eftersom solen är konstant.

Vad behövs för att utnyttja solenergi?

För att utnyttja solenergi krävs en solpanel med solceller, som idag är populärt bland företag och husägare. Den miljövänliga metoden lockar, trots att den inte alltid är särskilt ekonomiskt lönsam. E.On hjälper dig som är nyfiken på solceller och vill ha råd om att börja.

Hur fungerar solenergi?

Solenergi fungerar genom att solceller omvandlar energin från solens strålar till el. Cellerna gör detta genom att utnyttja den elektriska spänningen som uppstår när solljuset träffar solcellerna.

Solenergipaneler

Eftersom varje cell ger en spänning på låga 0,5 V sätts ofta solceller samman i så kallade solenergipaneler. Dessa paneler sätts upp på hustak, i solparker eller i andra konstruktioner så att ljuset kan utnyttjas på bästa möjliga sätt.

sun_energy-picture-id451580149